Matbaa

damla etiket      serigrafi     tekstil baskı   tampon baskı  araç magneti   sıcak baskı   transfer baskı  şeffaf kartvizit

Matbaa Nedir ?

Tarihi Bilindiği gibi matbaa Johann Gutenberg tarafından icatedilmiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenbergin bu buluş undan sonramatbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur

matbaacılık, iletilmek istenen mesajı kağıt vb. yüzeyler üzerinde basılacak şekilde tasarlama ve basarak çoğaltma işidir Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğuda başlamıştır. Bilinen ilk baskı 8. yüz yılda Japonyada yapılmıştır. imparatoriçe Shotoko, Budizmin kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

ilk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak Matbaanın, gelişimine mükemmel bir hız kazandırmıştır. Ancak çok harfli Çin alfabesinde tek tek harfler kullanarak baskı yapma nedeni hala anlaşılamamıştır.

matbaa, Çinlilerden Uygurlara geçmiştir. Tun-Huang mağarasındaki buluntular Uygurların 9. yüz yıl dan itibaren baskı yaptığını göstermektedir.

avrupada matbaacılık özellikle 15. yüzyılda gelişme göstermiştir. Avrupada matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Buradaki basım tekniği hattatlarca yazılan tahta kalıplarla yapılmaktaydı. Kalıplar hakkaklarca kazınarak üretilmekteydi. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Costerin yaptığı sanılmaktadır.

Johann Gutenberg ise çırağı Fust ile birlikte Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini uygulamıştır. Gutenberg bu çalışmalara bilgi ve birikimlerini, Fust ise sermayesini katmıştır. ilk çalışmaları olan 42 satırlık incili 1455 yılında basmışlardır. Fust ve Gutenberg işlerin yolunda gitmemesi neticesinde ortaklıklarına son vermiştir. 1462de Nassau başpsikoposunun askerleri Mainz şehrine saldırmış, kaçan basımcılar avrupanın her yanına dağılmıştır.

Matbaacılıkta baskı Matbaacılıkta, çoğaltama işi genel olarak üç aşamadan oluşur. Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. bilgisayar yardımıyla yapılan buişleme masa üstü yayıncılık da denir. Sonrasında, yapılan çaışmanın film çıkışları alınır. film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra prova alınabilir. Filmden alınan provaya anolog prova dupont firmasının Cromalin sisteminden dolayı sektörde “cromalin” adı ile bilinir denmektedir

Analog provanın dışında bas kıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir. Tasarımın film çıkışları alındıktan sonra alümiyum plakalar kalıp üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Bu, iki aşamada gerçekleşir. Film yardımıyla kalıbı pozlandırma ve banyo. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir. Buraya kadar anlatılan, ofset baskı için iş akışıdır.

Matbaacılıkta kullanılan temel baskı yöntemleri aşağıdaki gibidir Ofset baskı gazeteler, kitaplar, broşürler, kağıt üzerine Tipo baskı günümüzde işlevini yitirmiştir. Metal harflerle yüksek baskı tekniği

Tifdruk ve flekso baskı ambalaj özellikle fotopolimer yüzeylerin baskısı Serigrafi baskı kağıt, seramik, tekstil vb. yüzeyler Bunlardan başka hologram, tampon, anagram baskı gibi baskı çeşitleri de bulunmaktadır.

Baskı sonrası işin niteliğine göre yüzey koruyucu malzemeler selefon, lakuygulanabilir. kitaplar için ciltleme gibi, ambalajlar için kesim gibi gibi işlemler uygulanabilir

 

Copyright © 2012 | Tüm Hakkı Saklıdır. İdeal Web Tasarım